Over Veteranen Naardermeer

Doelstellingen

De Stichting Veteranen Naardermeer is opgericht voor veteranen en oudgedienden in de gemeente Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden). Zij hebben aan vele strijdperken en missies deelgenomen. Landen waar zij onder meer actief waren zijn: Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Cambodja, Bosnië,Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrië, Somalië en Mali.

Het doel van de SVN is:

Het verkrijgen van erkenning, herkenning en waardering van veteranen door:

 • Het promoten van een lokale veteranendag door nauwe samenwerking met gemeentecoordinatoren.
 • Het bevorderen van onderlinge contacten tussen veteranen door het houden van bijeenkomsten, het uitgeven van nieuwsbrieven en onderhouden van een website.
 • Het voorlichten van de burgerij over veteranen en participatie in het programma Verhalen van Veteranen op scholen.
 • Het behartigen van belangen van veteranen in het algemeen als intermediair bij het Veteraneninstituut en andere veteranenorganisaties.
 • Onderhouden van veteranenerfgoed door ondersteuning bij herdenkingen en ceremonies.

Middelen om de doelstellingen te bereiken zijn:

 • Een keer in de twee maanden overleg met gemeenten en coördinatoren
 • Communicatie via de website en de (digitale) nieuwsbrief, die drie keer per jaar verschijnt
 • Organiseren van de maandelijkse BOEK (Borrel Op Eigen Kosten) borrel
 • Ondersteunen van ceremonies en herdenkingen op Koningsdag, 4 en 5 mei, 12 Augustus, veteranedag en participatie in Verhalen van Veteranen
 • Relatieonderhoud met Veteranen Instituut
 • Genereren van fondsen om de doelstellingen te behalen

Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter VACATURE
Waarnemend voorzitter Jan Lakeman (jan.lakeman@planet.nl)
Penningmeester Peter Berghuis (peterberghuis@ziggo.nl)
Secretaris VACATURE


Adviseur Dagelijks bestuur Carry Hölscher (carryhol@hotmail.com)
Ondersteuning website Mirjam Meindertsma (mirjammeindertsma@outlook.com)

Aanmelden donateurs

De stichting Veteranen Naardermeer heeft geen winstoogmerk en heeft zodoende ook geen ‘leden’.
U kunt zich wel aanmelden als donateur of begunstiger. Hiervoor geldt een minimale jaarlijkse bijdragen van €10,- .

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN nr. NL57 RABO 0157190633 t.n.v. Stichting Veteranen Naardermeer onder vermelding van donatie 2016.

#


#


#

De SVN organiseert maandelijks een BOEK- borrel (Borrel Op Eigen Kosten) in Fortwerk IV in Bussum. Kijk voor de data in de agenda.